Társasági adó

Növekedési adóhitel

  1. június 25-i hatállyal egy új, halasztott adófizetési lehetőség került bevezetésre a társasági adó rendszerébe. Az adózó választása szerint elhalaszthatná a növekedési adóhitelre megállapított adó megfizetését. Azt a tárgyév helyett csak az azt követő két adóévben lenne köteles megfizetni. A növekedési adóhitel mértéke a tárgyévi adózás előtti eredménynek a megelőző adóévi adózás előtti eredményt meghaladó része lenne, azzal, hogy annak meghatározásakor a kapott osztalék, kamat, valamint a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ellenérték nélküli ügyletek kapcsán elszámolt adóévi bevételek összegét nem lehet figyelembe venni. A növekedési adóhitel abban az esetben választható, ha

-az adózó adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett

-ebben az időszakban nem vett részt átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban

-az adóelőlegkiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig ezen választásáról a

nyilatkozik.

A társasági adó megfizetésének a növekedési adóhitel szerinti megfizetését választó adózónak már a tárgyévi adóelőleg-kiegészítés során sem kell megfizetnie a növekedési adóhitelre jutó adót. Kedvezményes szabály, hogy a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált összege csökkenthető, a követő két adóévben az adózó tárgyi eszközberuházást vagy a foglalkoztatottai létszámának növelését valósítja meg.

Figyeljetek, én végighallgattam az előadást ahol erről volt szó és még az én fejem is tele lett vele kb. az első felénél. Ezt bizony még emészteni kell… rengeteg a kitétel, a feltétel, meg minden tétel, úgyhogy beszélünk róla újra ha már világosodik az ég. 😉

 

Helyi iparűzési adó

  • Új K+F adókedvezmény

Az adóalany a törvényben előírt általános szabályok szerint számított adóját a K+F adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának

megfelelő összeggel csökkentheti. Mindemellett annak teljes összege adóalap-csökkentő tételként elszámolható, másrészt további 10%-os adókedvezmény biztosítható. Az önkormányzat saját hatáskörében rendeleti úton dönthet arról, hogy bevezeti-e a kedvezményt.

 

Autópályadíj, külföldi útdíj levonhatósága

A jövőben mind a külföldön megfizetett útdíjnak, mind a belföldön megfizetett úthasználati

díjnak a költségként történő elszámolásán túl 7,5% levonható az iparűzési adóból.

 

Illetékek

Haszonjárművek, környezetkímélő járművek visszterhes szerzésének illetékmentessége

Nem keletkeztet illetékkötelezettséget a haszonjárművek (a gépjárműadóról szóló törvényszerinti autóbusz, nyerges vontató és tehergépkocsi) és a környezetkímélő (gázüzemű) járművek visszterhes szerzése.

 

Gépjárműadó

  • Környezetkímélő járművek adómentessége

A jövőben az elektromos meghajtású gépjárművek mellett a többi környezetkímélő (gázüzemű) gépjármű üzemeltetése is mentes a gépjárműadó fizetési kötelezettség alól, amely módosítással a jogalkotó ezen korszerű környezetkímélő járművek elterjedését kívánja ösztönözni.

 

Az általános forgalmi adó

  • Adólevonási jog érvényesíthetőségi idejének korlátozása

Közösségen belüli beszerzés és önadózással megállapított importáfa esetén az adólevonási jog csak abban az időszakban lesz érvényesíthető, amelyben a levonható adó felmerült. Minden más esetben folyó időszakban csak olyan adólevonási jog lesz érvényesíthető, amely a bevallás időszakában, vagy a bevallás időszakát magában foglaló évet megelőző egy éven belül keletkezett. Az el nem évült, de a fentiek szerinti időszakokban nem érvényesített levonható adó a továbbiakban csak a keletkezésének időszakában lesz érvényesíthető, önellenőrzéssel.

  • Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának változása minden adóalany számára

2016-tól új módszer lép életbe az elszámolási időszakos ügyletek Áfa szerinti teljesítési időpontjának meghatározására.

A jogszabály szerint valamennyi elszámolási időszakos ügylet esetén az új szabályt kell alkalmazni, így minden ilyen 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő elszámolási időszak esetén, melynek fizetési esedékessége is 2016. január 1-re, vagy azt követő időpontra esik.

– Fő szabály szerint: az elszámolási időszak utolsó napja

– Kivétel ez alól:

-ha az ellenérték esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, akkor a számla kibocsátás időpontja,

-ha az ellenérték esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követi, akkor fizetési határidő, de legkésőbb az elszámolási időszakot követő 60. nap.

 

  • Új építésű ingatlanok 5% áfa kulcsa

január 1. napjától kezdődően kedvezményes 5%-os adómértékkel adózik az olyan lakások (lakóingatlanok) értékesítése, amelyek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150, illetve a 300 négyzetmétert. A 150 négyzetméteres küszöbérték a többlakásos lakóingatlanban kialakítandó, vagy kialakított lakásra, míg a 300 négyzetméteres küszöbérték az egylakásos lakóingatlanra vonatkozik. Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont ja) és jb) alpontja alá azok a lakóingatlanok tartoznak, amelyek első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy az első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a használatbavétel és az értékesítés között még nem telt el két év.

 

 

 

2016-os adóváltozások- TAO

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük